Sparkle Nylon Flower Hair Pick: 5 Petal Round Plumeria - Green/Gold Edge